Readaptacja społeczna skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych ma również związek z realizowaniem inicjatyw poza jednostką penitencjarną.

Jedną z form aktywności, która pozytywnie wpływa na skuteczny powrót do społeczeństwa są wyjścia osadzonych pod nadzorem funkcjonariusza, w ramach zajęć kulturalno-oświatowych. Dzięki współpracy Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie oraz Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie Delegatura w Koszalinie osadzeni mieli możliwość uczestniczyć w zwiedzaniu Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku.

Historia samego powstania Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku sięga lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Na terenie o powierzchni 300 hektarów w latach 1967-69 w ramach polsko-sowieckiego porozumienia w miejscowości Podborsko powstał kompleks o nazwie „obiekt 3001”. Obiekt był zamaskowany, teren patrolowany, a jego zadaniem było zapewnienie wsparcia atomowego dla armii sowieckiej. W dwóch schronach o powierzchni 1000 metrów kwadratowych każdy, mogło być przechowywanych nawet 160 głowic jądrowych. Broń ta mogła się przyczynić do ataku na demokratyczne kraje Europy i świata. Na początku lat 90 gdy wojska sowieckie opuszczały nasz kraj, a teren kompleksu przeszedł w polskie posiadanie. Początkowo zarządzała nim Marynarka Wojenna, później Służba Więzienna, a w 2015 roku kontrolę nad nim przejęły władze powiatu kołobrzeskiego i Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. W 2016 roku w bunkrze nr 17 rozpoczęła się działalność Muzeum Zimnej Wojny.

20 stycznia kilku osadzonych w ramach zajęć kulturalno-oświatowych wyruszyło do przesyconego historią Muzeum Zimnej Wojny, które sąsiaduje z Oddziałem Zewnętrznym w Dobrowie. Przewodnikami po muzeum byli przedstawiciele IPN, a nadzór nad skazanymi pełnił funkcjonariusz Służby Więziennej. Prezentacja obiektu została przeprowadzona w sposób profesjonalny, szczegółowy i bardzo ciekawy. Przedstawiciele IPN oprócz tego, że są pasjonatami historii, to na co dzień w swojej pracy zawodowej zajmują się studiowaniem, zgłębianiem oraz odtajnianiem historii. Osadzeni z dużym zainteresowaniem słuchali o wydarzeniach zimnej wojny oraz oglądali unikatowe eksponaty znajdujące się w muzeum. Przedstawianie historii narodowej promuje kształtowanie postaw patriotycznych, a dzięki temu podnosi świadomość własnej tożsamości. Uczenie się historii jest również źródłem pozytywnych wartości i odniesień, które inspirują do działań twórczych. Ustawowym obowiązkiem jednostek penitencjarnych jest kształtowanie u skazanych pożądanych postaw oraz pobudzanie ich do aktywności społecznej, a efekt ten można uzyskać realizując również aktywności i przedsięwzięcia poza zakładem karnym.

 

Tekst i zdjęcia : sierż. Grzegorz Nowak

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej