W Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie odbyło się spotkanie edukacyjne dotyczące gatunków nietoperzy występujących w Polsce, ich roli w środowisku oraz sposobów ochrony poszczególnych gatunków.

Prelegentem była reprezentantka Koła Naukowego Zoologów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Było to kolejne spotkanie edukacyjne przeprowadzone w Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie. Pierwsze spotkanie odbyło się w październiku 2021 roku w ramach projektu „Łąki kwietne w Koszalinie”. Na pierwszym spotkaniu omawiany był problem spadku liczebności i sposobów ochrony owadów zapylających na świecie.
W kolejne wiosenne spotkanie edukacyjne, dotyczyło Polskich gatunków nietoperzy oraz sposobów ich ochrony. Uczestnicy poznali krajową faunę nietoperzy, a także miejsca występowania poszczególnych gatunków. Przedstawione zostały również siedliska jakie zajmują nietoperze. Na spotkaniu poruszony został także problem ochrony nietoperzy. Przedstawione zostały zadania ochronne realizowane na terenie Polski, sposoby ochrony nietoperzy np. tworzenie miejsc bytowania poprzez wieszanie budek lub dostosowywanie starych lub opuszczonych budynków, tak by stały się dogodnym miejscem dla występowania i rozrodu nietoperzy. Uczestnicy dowiedzieli się także jaką rolę nietoperze pełnią w ekosystemie. Spotkanie miało na celu uświadomienie uczestnikom, że te, często demonizowane, istoty są tak naprawdę sprzymierzeńcem człowieka w walce z uciążliwymi dla nas owadami np. komarami.

Tekst i zdjęcia 
mjr Paweł Szajner 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej