W minionym tygodniu zakończyliśmy II edycję warsztatów profilaktycznych, które były dedykowane szóstoklasistom, z wybranych szkół podstawowych z Koszalina. Wspólna praca przedstawicieli Komendy Miejskiej w Koszalinie, Centrum Usług Społecznych oraz Funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Koszalinie ukazała słuszność działań prewencyjnych z młodzieżą.

Przez blisko trzy miesiące odbywały się zajęcia z uczniami poszczególnych szkół, na których poruszano tematykę związaną z aktualnymi problemami wychowawczymi. Istotą spotkania było wyjaśnienie dzisiejszej młodzieży jakie zagrożenie niesie za sobą Internet oraz związana z nim cyberprzemoc, coraz częściej stosowana przez młodsze grupy uczniów. Omówiono szeroko rozumianą przemoc fizyczną oraz psychiczną, skupiono się na jej przejawach, aby w dość zrozumiany sposób wytłumaczyć uczniom jakie jest ryzyko stosowania jej wśród rówieśników. Ćwiczenia warsztatowe z przejawów zachowań pejoratywnych miały ukazać młodzieży konsekwencje takich zachowań. Podsumowanie zajęć stanowiła dyskusja dotycząca świadomości odpowiedzialności karnej za określane czyny karalne.

 

Współpraca między różnymi instytucjami przyniosła wymierne efekty. Wsparcie pionu edukacyjnego przez Policję, Służbę Więzienną oraz Centrum Usług Społecznych pokazał istotę takich spotkań z młodzieżą. Dla uczniów klas 6 była to ciekawa lekcja przestrogi, dzięki której mogli zrozumień konsekwencje zachowań niepożądanych w szkołach oraz poza jej murami.

 

Zdjęcia / tekst: sierż. Justyna Przygudzka – Krzemień

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej