W ramach działalności kulturalno-oświatowej kilku skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie uczestniczyło w wyjściu poza teren jednostki.

Osadzeni pod nadzorem funkcjonariusza udali się na pobliski, poniemiecki cmentarz znajdujący się w miejscowości Dobrówko. W przeszłości był to cmentarz z licznymi pomnikami oraz płytami nagrobnymi, pod którymi spoczywali zmarli mieszkańcy z okolicznych miejscowości. Obecnie niestety znajdują się tam jedynie pozostałości w postaci kamieni i kawałków nagrobków. Celem wyjścia osadzonych było wykonanie prac porządkowych i konserwacyjnych w miejscu, które dziś można nazwać jedynie pozostałościami po cmentarzu. Na miejscu zjawił się również ksiądz proboszcz przyległej parafii i przedstawił osadzonym rys historyczny dotyczący miejscowości Dobrówko oraz samego cmentarza. Z relacji proboszcza osadzeni dowiedzieli się, że w czasach około wojennych stacjonujące wojsko rosyjskie użyło płyt nagrobnych do budowania dróg w okolicy. Uznali to za bardzo trwały, dobry materiał, który był darmowy i nie wymagał dodatkowego transportu. Jest to niestety główny powód dlaczego obecnie cmentarz znajduje się w takim stanie.

Wyjście osadzonych odbyło się 4 listopada i było utrzymane w charakterze obchodów związanych z dniem Wszystkich Świętych. W Polsce jest to szczególne święto, czas refleksji i zadumy. Większość z nas udaje się w tym czasie na groby bliskich. Silnie zakorzeniona tradycją jest również symboliczne zapalanie zniczy i pozostawianie ich przy grobach. Osoby pozbawione wolności nie mogą uczestniczyć w zwyczajowych obrzędach, jednak za sprawą tego typu inicjatyw wykonują pożyteczną pracę, która niewątpliwie służy podtrzymaniu naszej tradycji.

Warto w tym miejscu dodać, że wokół nas znajdują się mniej popularne miejsca które odwiedzają nieliczni. Natomiast spoczywają tam również ludzie, którym przyszło żyć i umierać w trudnych czasach. Z całą pewnością miejsca takie jak cmentarz w Dobrówku zasługują na poszanowanie i pamięć o mogiłach tych, którzy tam spoczywają.

Tekst i zdjęcia – Grzegorz Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej