W ramach działalności kulturalno-oświatowej osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie wzięli udział w wyjściu poza terenem jednostki. Pod nadzorem funkcjonariusza, skazani udali się na pobliski, poniemiecki cmentarz, znajdujący się w miejscowości Dobrówko, w celu wykonania prac porządkowych na terenie wokół obiektu historycznego w ramach realizacji programu readaptacji społecznej „Eko Ozet”.

Obecnie na terenie cmentarza znajdują się jedynie pozostałości – fragmenty nagrobków oraz kamienie, choć w przeszłości cmentarz miał wiele pomników i płyt nagrobnych, a spoczywali pod nimi mieszkańcy z okolicznych miejscowości. W czasach międzywojennych stacjonujący żołnierze rosyjscy wykorzystali płyty nagrobne do konstrukcji okolicznych dróg.

Warto wspomnieć, że jest wiele mniej popularnych miejsc, o których pamiętają i odwiedzają nieliczni. Często są to miejsca pochówku ludzi, którzy żyli i umierali w ciężkich czasach. Miejsca takie jak cmentarz
w Dobrówku na pewno zasługują na szacunek i pamięć o mogiłach tych, którzy zostali tam pochowani.

 

Tekst: plut. Kamil Szumert

Zdjęcia: plut. Kamil Szumert

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej