W roku 2019 rozpoczęto współpracę z Fabryką Maszyn Bumar Spółką Akcyjną w Koszalinie niestety okres pandemii wymusił zawieszenie współpracy. W bieżącym tygodniu wznowiono rozmowy nad kontynuacją umowy dotyczącej zatrudnienia odpłatnego skazanych na podstawie skierowania do pracy.

Fabryka Maszyn "Bumar-Koszalin" Spółka Akcyjna wchodzi w skład Grupy WISS. Od dnia 4 kwietnia 2012 większościowym udziałowcem firmy jest "Wawrzaszek ISS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa. Firma "Bumar-Koszalin" jest największym w Polsce producentem podnośników koszowych do zastosowań pożarniczych oraz cywilnych z 70–letnim doświadczeniem.  Fabrykę Bumar Koszalin reprezentowali Prezes Zarządu Pan Zbigniewa Sural oraz członek Zarządu Pan Jerzy Romanowski Areszt Śledczy w Koszalinie reprezentowali ppłk Radosław Pewniak – dyrektor oraz kpt. Grzegorz Rybiński i kpt. Marek Dankowski– zastępcy dyrektora.


Należy podkreślić, że praca skazanych jest tym czynnikiem wychowawczym, który może znacząco wpływać na powodzenie procesu resocjalizacji osób odbywających karę pozbawienia wolności. Dla niektórych z osadzonych jest to pierwsze zetknięcie z pracą, dla innych powrót do tej aktywności po wielu latach. Dla wszystkich jednak jest to możliwość konstruktywnego wykorzystania czasu odbywania kary. Nierzadko podjęcie pracy podczas izolacji penitencjarnej daje osadzonemu możliwość zdobycia pierwszego lub nowego zawodu, a także umożliwia wywiązanie się z ciążących zobowiązań na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem lub świadczeń alimentacyjnych.

Tekst i zdjęcie: mjr Magdalena Obrębska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej