Śmiało można przyznać, że właśnie z dużym powodzeniem dla Służby Więziennej zakończył się ten rok szkolny 2022/2023, podczas którego braliśmy czynny udział w edukacji młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Koszalina i okolic, realizując program „ W Służbie Prawu” oraz „ W Służbie Ojczyźnie”.

Nowelizacja ustawy o Służbie Więziennej oraz zawarty w niej artykuł, dotyczący prewencji przestępstw wśród młodych osób, dały nowe możliwości Funkcjonariuszom Aresztu Śledczego w Koszalinie. Od 1 lutego 2023 r. Koordynatorzy ds. promocji SW ruszyli w mury placówek oświatowych z przesłaniem, iż należy przede wszystkim przeciwdziałać zjawiskom demoralizacji, niżeli niwelować ujemne skutki izolacji więziennej. Starannie przygotowane konspekty zajęć teoretycznych oraz warsztaty prowadzone przez doświadczonych funkcjonariuszy dały przede wszystkim poczucie wsparcia nauczycielom, w procesie socjalizacji młodych osób. Wskaźniki policyjne ukazują szeroki problem zachowań nieletnich, budzące duży niepokój, dlatego prelekcje z Koordynatorami miały przede wszystkim na celu przedstawienie konsekwencji popełnianych przez nich czynów karalnych oraz uświadomienie pejoratywnych skutków izolacji więziennej. I tak funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Koszalinie odwiedzili ponad 12 szkół podstawowych, przybliżając im działania naszej formacji, natomiast uczniowie 13 szkół ponadpodstawowych mieli okazję wielokrotnie zwiedzić mury jednostek penitencjarnych i osobiści przekonać się jak funkcjonuję się według ściśle narzuconych reguł więziennych.

 

Koordynatorzy ds. promocji SW rzetelnie przygotowywali się do każdego spotkania z nadzieją, iż zaprezentowane środki przymusu bezpośredniego, warunki mieszkalne oraz ograniczenia wynikające z odbywania kary pozbawienia wolności staną się realną przestrogą dla młodych osób. Jednak należy pamiętać również o tym, iż nie odgrywaliśmy wyłącznie roli „ kata” w procesie socjalizacji uczestników programu. Każdorazowo uczniowie klas ponadpodstawowych, którzy odwiedzali Areszt Śledczy w Koszalinie, Oddział Zewnętrzny w Dobrowie oraz Oddział Zewnętrzny w Koszalinie mieli okazję przeszkolić się z zakresu strzelectwa, gdzie wykorzystywana była broń i amunicja szkolna oraz trenaże strzeleckie. 

 

Na stałe wpisała się już współpraca wielu szkół z naszą służbą, w zakresie prewencji przestępstw oraz edukacji proobronnej młodzieży. Funkcjonariusze starali się swoją postawą oraz doświadczeniem kształtować odpowiednie zachowania wśród nieletnich. Mamy nadzieję, że nowy rok szkolny przyniesie kolejne, owocne formy współpracy z placówkami oświatowymi, a wskaźniki osób młodocianych odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych znacznie spadną.

 

tekst: sierż. Justyna Przygudzka - Krzemień

zdjęcia: sierż Justyna Przygudzka - Krzemień 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej