W dniu 31 sierpnia 2023r. kilku osadzonych w ramach zajęć kulturalno-oświatowych wyruszyło pod pomnik lotników alianckich, znajdujący się w Modrolesie.

Funkcjonariusz Służby Więziennej pełnił nadzór nad skazanymi, których celem było wykonanie prac porządkowych na terenie wokół obiektu historycznego w ramach realizacji programu readaptacji społecznej „Eko Ozet”.

Pomnik znajduje się na terenie byłego obozu jenieckiego dla lotników alianckich, powstałego w kwietniu 1944 roku. W ciągu około 6 miesięcy od jego założenia, do obozu przywieziono około 10 tysięcy lotników - jeńców wojennych koalicji antyhitlerowskiej z terenu całej okupowanej Europy. Najliczniejszą grupę stanowili amerykanie i brytyjczycy, wśród jeńców obozu było 56 Polaków.

W dniach 6-8 lutego 1945 roku przeprowadzono ewakuację obozu. Jeńcy pod nadzorem niemieckich żołnierzy kierowani byli na zachód przez Białogard, Świnoujście, Hamburg, a następnie na południe Niemiec. W okresie od 2 do 3 miesięcy piloci pokonali około 950 kilometrów. Ocaleni nazwali ten marsz „Marszem Śmierci”, podczas którego zginęło 1300 osób.

Inicjatywa miała niebagatelny wpływ na readaptację społeczną uczestniczących w wyjściu osadzonych, przy okazji uświadamiając ich o znaczeniu ekologii przede wszystkim w odniesieniu do dbałości o czystość ekosystemu leśnego. Ustawowym obowiązkiem jednostek penitencjarnych jest kształtowanie
u skazanych pożądanych społecznie postaw oraz pobudzanie ich do aktywności społecznej. Realizowanie przedsięwzięć poza terenem Zakładu Karnego jest pomocne w osiąganiu pozytywnych rezultatów procesu resocjalizacji.

 

 

 

Tekst: st. sierż. Grzegorz Nowak

Zdjęcia: st. sierż. Grzegorz Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej