W dniu 84-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej, Polacy wciąż wspominają i drżą na myśl o wydarzeniach, które na zawsze odmieniły historię Polski.

Na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie, przy pomniku Martyrologii Narodu Polskiego złożono kwiaty żołnierzom - uczestnikom najbardziej krwawego konfliktu w Europie. „Czas między wrześniem 1939 roku, a majem 1945 był czasem okrutnych zbrodni, prześladowań oraz ludobójstwa na niewyobrażalną dotąd skalę. Był to czas całkowitego podeptania godności i praw człowieka. Czas wojny, która pochłonęła wiele milionów ludzkich istnień i pozostawiła po sobie ruiny zniszczonych miast i wsi, a także ogromny ból i gorycz w sercach ludzi” – takimi słowami przywitał zaproszonych na uroczystość gości i przedstawicieli służb mundurowych Zastępca Prezydenta Urzędu Miasta Koszalin Przemysław Krzyżanowski. W szeregach reprezentantów pojawili się również przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie mjr Janusz Kaczorowski oraz mjr Mirosław Wilman z Aresztu Śledczego w Koszalinie.

 

W tym samym czasie odbywały się również uroczystości przy pomniku Orła Białego w Białogardzie, w których również uczestniczyli przedstawiciele naszej formacji – kpt. Marek Kucharski z Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie. Przedstawiono tam rys historyczny ówczesnych zdarzeń, złożono kwiaty ku pamięci ofiar oraz wygłoszono przemówienia okolicznościowe.

 

Bohaterstwo i heroizm polskich żołnierzy wciąż wspominany jest przez wielu uczestników tamtych wydarzeń. 1 września okazał się dniem, w którym Polacy rozpoczęli trudną walkę o własną godność oraz narodowość, lecz mimo wielu przeciwności, rok ten pokazał również jak nasi rodacy byli w stanie przeciwstawić się oprawcom.

 

4:40 Westerplatte 1939 r. - oddajemy hołd bohaterom, gdyż dzięki nim żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

zdjęcia: Arkadiusz Wilman

tekst: sierż. Justyna Przygudzka - Krzemień 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej