Praca osób odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych, jako jedna z najważniejszych form resocjalizacji oraz readaptacji stanowi dla Służby Więziennej sprawę priorytetową.

Należy podkreślić, że praca skazanych jest tym czynnikiem wychowawczym, który może znacząco wpływać na powodzenie procesu resocjalizacji osób odbywających karę pozbawienia wolności. Dla niektórych z osadzonych jest to pierwsze zetknięcie z pracą, dla innych powrót do tej aktywności po wielu latach. Dla wszystkich jednak jest to możliwość konstruktywnego wykorzystania czasu odbywania kary. Nierzadko podjęcie pracy podczas izolacji penitencjarnej daje osadzonemu możliwość zdobycia pierwszego lub nowego zawodu, a także umożliwia wywiązanie się z ciążących zobowiązań na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem lub świadczeń alimentacyjnych.
Spełniając jeden z najważniejszych środków aktywizacji skazanych w dniu 29 czerwca 2023 roku w  Areszcie Śledczym w Koszalinie podpisano kolejną, nową umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych na podstawie skierowania do pracy z Firmą AKANT sp. z o.o. w Koszalinie. Osadzeni będą wykonywali pracę w hali na terenie Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie.

Tekst, zdjęcia: mjr M. Obrębska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej