Omówienie, pokaz i ćwiczenia praktyczne odbyły się w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie z zakresu samoobrony i działań interwencyjnych.

Funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Koszalinie oraz Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie rozpoczęli cykliczne szkolenie z zakresu samoobrony i działań interwencyjnych. Tematem pierwszych zajęć była samoobrona. Funkcjonariusze uczestniczący w szkoleniu poszerzyli swoją wiedzę o punkty wrażliwe na ciele człowieka, chwyty transportowe, techniki obezwładniające, obronę przed kopnięciem, ciosem ręką, chwyt za ubranie, obchwytami oraz duszeniem.
Szkolenie prowadzili zastępca kierownika działu ochrony ppor. Mariusz Adamski oraz starszy wychowawca kpt. Zbigniew Sołtys posiadający uprawnienia instruktorskie z zakresu samoobrony. Warto nadmienić, że kpt. Zbigniew Sołtys to 33-krotny mistrz naszego kraju, zawodowy Mistrz Europy w federacji WKN oraz zdobywca Pucharu Świata w taekwondo oraz kickboxingu oraz obecny trener kilku mistrzów świata.
Szkolenie ma na celu podnoszenie i utrwalenie posiadanych umiejętności z zakresu samoobrony, które zwiększają bezpieczeństwo funkcjonariuszy i jednostki penitencjarnej.

Tekst i zdjęcia: ppor. Mariusz Adamski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej