W Polsce obchodzony jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który jest związany z Międzynarodowym Dniem Pomocy Ofiarom Przestępstw, ustanowionym na dzień 22 lutego.

W Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie odbyła się prelekcja edukacyjna dla osadzonych, związana z obchodami Międzynarodowego Dnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Prowadzący zwrócił szczególną uwagę na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Niestety osoby osadzone w Zakładach Karnych często w sposób bezpośredni lub pośredni odpowiadają za krzywdy wyrządzone innym ludziom. Dlatego warto głębiej zastanowić się nad dotychczasowym postępowaniem i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Podejmowanie tego typu inicjatyw z pewnością pozytywnie wpływa na proces resocjalizacji, kształtowanie prawidłowych postaw moralnych oraz społecznych.

W praktyce na terenie naszego kraju w dniach od 22 do 28 lutego każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać informacje w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych o swoich uprawnieniach w postępowaniach przygotowawczych i sądowych. W organizację obchodów zaangażowane jest przede wszystkim Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Prokuratura Krajowa. Dodatkowo aktywnymi uczestnikami świadczącymi pomoc są również: asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcy prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi i wielu innych specjalistów. Tak duża skala przedsięwzięcia wynika z faktu, iż Ustawodawca uznał silną potrzebę stałego monitorowania sytuacji ofiar przestępstw oraz działań na rzecz poprawy ich położenia.

 

Tekst: st. sierż. Grzegorz Nowak

Zdjęcia: kpr. Rafał Oleś

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej