Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu został ustanowiony podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które odbyło się 27 stycznia 2005 roku. Samo słowo holocaust w języku angielskim oznacza zagłada, zwłaszcza wiążąca się ze spaleniem ofiar. Dziś termin holocaust stosuje się w kontekście zagłady Żydów w okresie II wojny światowej dokonanej przez III Rzeszę w Europie. Od tych wydarzeń dzielą nas już dziesięciolecia jednak nie zmienia to faktu, że poniesione wówczas ofiary były największą tragedią ludzkości XX wieku

Pomimo, iż w dzisiejszych czasach holocaust, obozy zagłady oraz inne tragiczne wydarzenia z okresu II wojny światowej mogą się wydawać odległe, to jednak pamięć i potrzeba edukacji w tym obszarze są nadal aktualne. W związku z tym w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie zorganizowane zostało spotkanie z osadzonymi, które swoim charakterem nawiązuje do obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu. Uczestnikom spotkania wyświetlona została prezentacja multimedialna, a prowadzący omówił kluczowe wydarzenia z okresu II wojny światowej w kontekście holocaustu. Znaczna część spotkania poświęcona była ośrodkom eksterminacji i terroru jakimi były obozy zagłady, w których zginęły miliony istnień ludzkich. Przypominanie o konsekwencjach tych wydarzeń i poniesionych wówczas ofiarach podnosi poziom świadomości, empatii oraz skłania do refleksji nad konsekwencjami naszych czynów.

 

Na końcu spotkania w ramach popularyzacji czytelnictwa wśród osadzonych, prowadzący zachęcił uczestników do sięgania po książki i publikacje związane z tematem przewodnim. Warto również dodać, że osadzeni w jednostkach penitencjarnych mają możliwość korzystania i wypożyczania książek z dostępnych dla nich księgozbiorów. W Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie funkcjonuje punkt biblioteczny, którego księgozbiór liczy kilka tysięcy pozycji i książki historyczne należą do najczęściej wypożyczanych.

 

 

Tekst: sierż. Grzegorz Nowak

Zdjęcia: kpr. Ireneusz Brysik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej