W minioną niedzielę w ramach wdrażania do prospołecznych form aktywności poprzez promowanie zdrowego trybu życia grupa osadzonych z Aresztu Śledczego w Koszalinie uczestniczyła w zorganizowanym marszobiegu.

Marszobieg to aktywność dla wszystkich. Marszobieg to marsz przeplatany biegiem lub bieg przeplatany marszem, – czyli dwie formy poruszania się dawkowane w różnych proporcjach. Jest to forma aktywności, którą zaleca się osobom początkującym.
Trasa marszobiegu przebiegała na malowniczo położonym terenie przynależnym do Góry Chełmskiej na odcinku około 10 km.
Góra Chełmska – wał moreny czołowej na Pobrzeżu Koszalińskim, położony w województwie zachodniopomorskim, w granicach miasta Koszalina. Najwyższe wzgórze Góry Chełmskiej – Krzyżanka ma wysokość 136,2 m n.p.m. Góra Chełmska rozdziela Równinę Słupską od Równiny Białogardzkiej. Wał morenowy obejmuje wschodnią część miasta Koszalina. Góra Chełmska jest oddalona od Morza Bałtyckiego o 8 km w linii prostej. Z centralnej części Góry Chełmskiej spływa w kierunku północno-wschodnim strumień Grodna, który uchodzi do rzeki Unieści.
Po zakończonych zajęciach (w przypływie endorfiny), wszyscy uczestnicy zadeklarowali dalszą chęć udziału w tego typu przedsięwzięciach organizowanych przez areszt.


Tekst: kpt. W. Aleksandrowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej