W okresie od marca do kwietnia 2018 roku Areszt Śledczy w Koszalinie przeprowadził cykl spotkań z młodzieżą z klas mundurowych z Informatycznego Liceum Ogólnokształcącego „Computer College” z Koszalina.

Uczniowie klas mundurowych mieli możliwość zapoznania się z historią Służby Więziennej, działalnością, uprawnieniami oraz misją formacji, ochroną społeczeństwa, zapewnieniem bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych, resocjalizacją, a także realizacją programu „Praca dla więźniów”. Uczniowie, zainteresowani działalnością służb mundurowych, poznali również zasady rekrutacji oraz istotę pracy w Służbie Więziennej. Zapoznali się również z przeznaczeniem Aresztu Śledczego w Koszalinie oraz charakterystyką koszalińskiej jednostki organizacyjnej. Ponieważ uczniowie nie mieli wcześniej możliwości poznania bliżej naszej formacji mundurowej, byli wyjątkowo zaintrygowani ilością działań, jakie podejmuje Służba Więzienna oraz rolą, jaką pełni dla społeczeństwa.
Spotkania umożliwiły poszerzenie wiedzy i zainteresowań młodzieży. Poprzez takie lekcje ukazujemy uczniom, jak wygląda praca w Służbie Więziennej. Być może kilka z tych młodych osób będzie chciało w przyszłości zasilić nasze szeregi. Dodatkowo pozwoliło młodzieży zobaczyć miejsce, do którego, na co dzień niewielu ma dostęp. Być może wpłynie to na ich przyszłą decyzję o wyborze zawodu.
Tekst i zdjęcia: mjr Magdalena Obrębska

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej