W dniu dzisiejszym (11.09) ruszył Terenowy Zespół Dozoru Elektronicznego przy Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie. Jest to duży krok dla naszej jednostki penitencjarnej, świadczący o tym, że resocjalizacja może się również odbywać na zasadach „ cyfrowego więzienia”, co dla budżetu stanie się przyczyną do zmniejszenia kosztów utrzymania takiego osadzonego.

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. roku o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego stała się przełomem wśród polskiej rzeczywistości penitencjarnej. Dotychczas wszystkie postępowania karne sfinalizowane wyrokiem skazującym, dla osadzonych musiały zakończyć się odbywaniem kary w jednostce penitencjarnej. Oznaczało to zerwanie więzi rodzinnej, rozłąka z bliskimi oraz utratę pracy i dochodów. Samo utrzymanie osadzonego, jego proces kształcenia pozytywnych postaw oraz zmian w zachowaniu ograniczały się do funkcjonowania w murach aresztów śledczych i zakładów karnych. Dzięki wprowadzonym zmianom skazani mają obowiązek przebywać w swoich mieszkaniach, jako miejscach wyznaczonych do odbywania kary pozbawienia wolności. Możliwość opuszczenia lokalu określone są w postanowieniach sądowych, co dotyczy np. wykonywania pracy. Samo zachowanie jest pod ścisłym nadzorem kuratorów sądowych, natomiast bezpośrednio sprawdza się oraz monitoruje skazanego przy pomocy specjalnych urządzeń elektronicznych. Jest wiele warunków obligatoryjnych, które należy spełnić, aby sąd rozpatrzył pozytywnie wniosek o udzielenie kary w systemie dozoru elektronicznego, lecz statystyki wskazują, iż po ten mechanizm sięga coraz więcej osób skazanych prawomocnymi wyrokami.

W dniu dzisiejszym funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Koszalinie udali się na pierwszą kontrolną służbę, w kierunku Darłowa, Sianowa oraz okolic Koszalina. Poza zleconymi zadaniami z centrali SDE w Warszawie, które polegają na sprawdzeniu warunków technicznych w lokalach mieszkalnych oraz preinstalacji sprzętu, w każdej chwili mogą otrzymać polecenie niezwłocznego sprawdzenia integralności opaski osadzonych.

Wirtualne więzienie daje możliwości monitorowania miejsca przebywania sprawców przestępstwa, poprzez wysyłanie sygnałów do Centrali Monitorowania SDE, nad którym nadzór przez całą dobę sprawuje Służba Więzienna. Osadzony ma na nodze bransoletę z nadajnikiem GPS i połączony z nim lokalizator, który w rzeczywistości niczym się nie różni od telefonu komórkowego. Każda próba ingerencji w urządzenie, czyli oderwanie opaski, zniszczenie sprzętu jest rejestrowana i niezwłocznie sygnalizowana do Centrali Monitorowania SDE.

Na pozór prosty system, lecz w praktyce od dzisiaj nasi funkcjonariusze będą mogli przekonać się sami, jak wygląda kontrola sprawców przestępstw. Terenowy Zespół przy Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie był do tego przygotowywany tygodniami, funkcjonariusze przechodzili specjalistyczne szkolenia w Zakładzie Karnym w Czarnem oraz Oddziale Zewnętrznym w Stargardzie. Pod bacznym okiem Biura Dozoru Elektronicznego pozyskiwali wiedzą z zakresu gromadzenia, przetwarzania i zabezpieczania informacji o danych osobowych osób skazanych, a także w zakresie obsługi sprzętu oraz jego integralności. Aktualnie, należy skupić się wyłącznie na efektywności tego systemu oraz obniżeniu kosztów utrzymania skazanego, które są możliwe dzięki pracy Zespołu Terenowego przy Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie.

zdjęcia / tekst: sierż. Justyna Przygudzka - Krzemień 


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej