Po raz kolejny Oddział Zewnętrzny w Dobrowie został zaszczycony możliwością współorganizacji szlachetnej inicjatywy - Europejskiego Festiwalu Filmowego „Integracja Ty i Ja”.

Podczas spotkania z osadzonymi, które odbyło się w dniu 8 września na hali sportowej OZ Dobrowo, prowadzący na wstępie przybliżył czym jest przedsięwzięcie EFF „Integracja Ty i Ja” oraz jaką ma za sobą historię, a w dalszej części zrealizowana została projekcja multimedialna filmów przygotowanych przez twórców nie tylko polskich, ale również zagranicznych. Filmy w swojej tematyce nawiązują do osób dotkniętych chorobami
i niepełnosprawnością.

Organizatorem pierwszego Europejskiego Festiwalu Filmowego „Integracja Ty i Ja”, mającego miejsce w dniach 26-29 sierpnia 2003 roku, było Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – "Koło" w Kołobrzegu. Druga edycja festiwalu z 2004 roku odbywała się już w Kołobrzegu
i Koszalinie. Do udziału w wydarzeniu zaproszono twórców filmowych, artystów, przedstawicieli instytucji kulturalnych i świata nauki, młodzież szkolną i akademicką, osoby z niepełnosprawnością, a także ich rodziny oraz opiekunów. W 2013 roku festiwal pierwszy raz zagościł w Parlamencie Europejskim. W ten sposób niewielkie wydarzenie zapoczątkowane na Pomorzu stale się rozwijało i pokonało długą drogę, aż do samej Brukseli. Festiwal stał się corocznym wydarzeniem, mającym na celu wsparcie osób niepełnosprawnych, a główną tematyką jest szeroko rozumiana integracja, wyrażana poprzez dialog i sztukę. Uczestnicy
w ramach integracji przy okazji projekcji filmów MFF „Integracja Ty i Ja” złożyli pamiątkowe podpisy na plakacie promującym wydarzenie.

Taka inicjatywa jak EFF „Integracja Ty i Ja” ma za zadanie zwiększać tolerancję, wzbudzać empatię, edukować oraz oswajać z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej. Ma to niebagatelną wartość w procesie resocjalizacji oraz readaptacji społecznej wśród skazanych.

 

 

 

Tekst: sierż. Grzegorz Nowak

Zdjęcia: st. sierż. sztab. Przemysław Świąder

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej