W tym dniu służba w Areszcie Śledczym w Koszalinie znacznie różniła się od pozostałych. Dzięki uprzejmości Straży Pożarnej w Koszalinie oraz Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie na terenie naszej jednostki penitencjarnej mogły zostać przeprowadzone ćwiczenia ochronne, które rozpoczęły się od akcji gaśniczej w warunkach izolacji więziennej, dostarczenie ładunku wybuchowego do budynku administracji oraz wystąpienie zbiorowe osadzonych w oddziale mieszkalnym.

Szkolenie miało na celu udoskonalenie umiejętności funkcjonariuszy podczas działań ochronnych, sprawdzenie współpracy z jednostkami Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej, a także sprawnego działania poszczególnych grup ratownictwa w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia osadzonych. Podczas realizacji ćwiczeń w całej jednostce ogłoszony został alarm, co nadało autentyczność prowadzonych ćwiczeń, a pojawienie się specjalnych grup, odpowiedzialnych za neutralizację zagrożenia spowodowało zmobilizowanie każdego funkcjonariusza do działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w jednostce penitencjarnej. Ćwiczenia praktyczne, kierowane przez Dyrektora jednostki penitencjarnej rozpoczęły się od akcji gaśniczej w oddziale mieszkalnym, w którym rozmieszczone są kobiety. Niewielka przestrzeń pozwoliła na zaaranżowanie wiarygodnego zagrożenia, podczas którego bacznie obserowano reakcję wszystkich funkcjonariuszy, zarówno zaangażowanych do działań na rzecz akcji gaśniczej, jak i ewakuowanych osadzonych. Wszystkie czynności miały być realizowane zgodne z obowiązującymi przepisami, co potwierdzono na odprawie Kierowników jednostki z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. 

Chwię później zabrzmiał kolejny alarm, ogłoszony w budynku administracji, z powodu dostarczenia podejrzanego pakunku. Paczka zawierała ładunek wybuchowy, który został zneutralizowany przez funkcjonariuszy Policji. Na terenie jednostki penitencjarnej pojawił się równiez pies specjalny, potwierdzający pakunek z niebezpieczną substancją. Ćwiczenia pokazały jak odpowiednio funkcjonariusze Służby Więziennej zareagowali na zagrożenia wynikające z toku codziennej służy. 

Ostatnim zdarzeniem było wystąpienie zbiorowe osadzonych, domagających się określonych decyzji oraz wymuszenie czynności służbowych. Odmowa wyjścia osadzonych z pomieszczeń łącznika spowodowała falę zdarzeń, polegających na przeprowadzeniu m.in mediacji ze skazanymi, użyciu środków przymusu bezpośredniego wobec mężczyzn odmawiających wykonywanie poleceń. 

Takie szkolenia mają na celu przygotować funkcjonariuszy do każdego rodzaju zagrożenia, wynikające z toku pełnionej służby. Jesteśmy przygotowani by poradzić sobie w nagłej, niebezpiecznej sytuacji kryzysowej.

zdjęcia: szer. Igor Piąstka

tekst: sierż. Justynha Przygudzka - Krzemień 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej