W dniu 28 lutego 2019 roku w funkcjonariusze i pracownicy cywilni Aresztu Śledczego w Koszalinie oraz Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie przyłączyli się do wspólnej akcji zbiórki krwi dla potrzebujących.

Ta szlachetna inicjatywa odbywa się regularnie kilka razy w roku w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie. Celem akcji jest propagowanie honorowego krwiodawstwa, a także pozyskiwanie jak największej liczby nowych dawców krwi i szpiku kostnego. Tym razem krew oddało 14 funkcjonariuszy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim funkcjonariuszom, którzy aktywnie włączyli się do całego przedsięwzięcia, ale również dziękujemy za wsparcie i rewelacyjną współpracę dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.
Jednocześnie chcemy pogratulować naszemu koledze, który 16 lutego w Urzędzie Miejskim w Koszalinie otrzymało odznaczenie ,,Promotora Honorowego Krwiodawstwa- RCKiK Szczecin” za działania promujące Honorowe Krwiodawstwo na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Patronat honorowy nad uroczystością objął Prezydent Miasta Koszalina – Pan Piotr Jedliński, który, jako Gospodarz Miasta, uczestniczył w uroczystość.

Tekst: mjr Magdalena Obrębska
Zdjęcia: chor. Krzysztof Kopiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej