DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W KIELCACH działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z  2020 r., poz. 65) informuje:

o wywieszeniu w dniach od dnia 24 czerwca 2020 roku do dnia 15 lipca 2020 roku, w siedzibie Aresztu Śledczego w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 155 oraz na stronie internetowej jednostki: www.sw.gov.pl/jednostka/areszt-sledczy-w-kielcach wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (budynek hali produkcyjnej wraz z gruntem sąsiadującym),

celem podania do publicznej wiadomości.

Szczegółowych informacji udzielają funkcjonariusze Działu Kwatermistrzowskiego

Aresztu Śledczego w Kielcach tel. 41 331 40 91 wew. 320, 322, 324.

Areszt Śledczy w Kielcach oferuje do wydzierżawienia halę produkcyjną znajdującą się na terenie Aresztu przy ul. Zagnańskiej 155 w Kielcach. Dzierżawa obiektu wiąże się z obowiązkiem zatrudnienia osób pozbawionych wolności, odbywających karę w Areszcie Śledczym w Kielcach.

Budynek hali produkcyjnej jest obiektem niepodpiwniczonym, z dwukondygnacyjną częścią socjalno–biurową, z częścią magazynową w poziomie parteru i jednokondygnacyjną częścią produkcyjną. W skład części socjalno–biurowej na parterze wchodzą: komunikacja pozioma i pionowa (hall, korytarz, klatka schodowa), pomieszczenie biurowe, pomieszczenie porządkowe, węzeł sanitarny, rozdzielnia elektryczna oraz wydzielona część magazynowa (magazyn podręczny, sprężarkownia, magazyn główny – połączony bezpośrednio z częścią produkcyjną). W skład części socjalno–biurowej na piętrze wchodzą: komunikacja pozioma i pionowa (korytarz, klatka schodowa), jadalnia, szatnia, węzeł sanitarny, pomieszczenie porządkowe.

powierzchnia zabudowy: 1.988,71 m2,

powierzchnia użytkowa: 2.003,59 m2,

powierzchnia hali produkcyjnej: 1458,91 m2,

wysokość maksymalna: 9,92 m,

kubatura brutto: 13.762,34 m3.

Korzyści dla przedsiębiorców płynące z zatrudnienia skazanych:

osobie pozbawionej wolności zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin,

brak jest potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem zatrudniającego w rozumieniu prawa pracy),

pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP),

pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,

korzystanie z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenach ścisłych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,

zatrudniający ma prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy,

osoby pozbawione wolności nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym,

możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących ze środków Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Przedsiębiorca, zatrudniający osoby pozbawione wolności ma możliwość otrzymania ryczałtu w wysokości 35% wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2151).

Dyrektor Aresztu Śledczego w Kielcach

Rozmiar: 46.2 kB
Rozmiar: 1.8 MB
Rozmiar: 1.2 MB
Rozmiar: 683.6 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej