W Areszcie Śledczym w Kielcach w dniu 10 stycznia 2023 r. miała miejsce pierwsza w tym roku studyjna wizyta studentów I roku Wydziału Kryminologii Stosowanej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wzorem lat ubiegłych w kielceckiej jednostce penitencjarnej i w tym roku, w ramach promowania Służby Więziennej, odbywać się będą studyjne wizyty uczniów i studentów miejscowych szkół i uczelni. Pierwsze w tym roku spotkanie ze studentami odbyło się na terenie aresztu w miniony wtorek. Celem wizyty było zapoznanie studentów z misją Służby Więziennej, jaką jest zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa społeczeństwu, a także z zadaniami stawianymi przed tą formacją. Przybliżono studentom cele i zasady odbywania kary pozbawienia wolności, cel i zasady stosowania tymczasowego aresztowania. Studenci poznali specyfikę i organizację pracy zarówno w areszcie śledczym, jak i w zakładzie karnym, pozyskali wiedzę na temat metod oddziaływań penitencjarnych wobec osadzonych przebywających w warunkach izolacji oraz oddziaływań terapeutycznych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są prowadzone w oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Spotkanie było dla studentów okazją do zapoznania się z kryteriami przyjęć do Służby Więziennej, pozwoliło zdefiniować korzyści płynące ze służby w naszej formacji mundurowej.

por. Marcjanna Pakuła

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej