W minionym tygodniu, skazani z Aresztu Śledczego w Kielcach sprzątali zabytkowe groby na Cmentarzu Starym w Kielcach

   Zakresem prac porządkowych objęto między innymi kwatery Żołnierzy I Brygady Legionów Polskich i członków ich rodzin. Inicjatywa została podjęta we współpracy ze Stowarzyszeniem Pamięci Narodowej „Czwartak”. Zrealizowane przedsięwzięcie wpisuje się obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości ale nie tylko, bowiem miało także na celu przygotowanie grobów do zbliżających się uroczystości Wszystkich Świętych. Skazani sprzątali nagrobki, teren wokół nich oraz w miarę możliwości odtwarzali zniszczone, opuszczone pomniki. W trakcie wykonywanych prac, przedstawiciel Stowarzyszenia Pamięci Narodowej Czwartak opowiadał skazanym między innymi o historii cmentarza i spoczywających na nim bohaterach walczących o wolność i niepodległość Polski.

   W ramach podjętej współpracy Aresztu Śledczego w Kielcach i Stowarzyszenia Pamięci Narodowej „Czwartak”, planowane jest zorganizowanie spotkania przedstawicieli Stowarzyszenia ze skazanymi z kieleckiego aresztu. Prowadzone jednocześnie oddziaływania: poprzez pracę i przekaz o heroicznych wydarzeniach i biorących w nich udział Polakach są ukierunkowane z jednej strony na kształtowanie wśród skazanych poczucia odpowiedzialności z drugiej zaś uświadamianie wartości jaką jest móc żyć w wolnej Polsce.

por. Jacek Makowski

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej