W dniu 25 stycznia br. w kieleckiej jednostce penitencjarnej miała miejsce pierwsza – z kilku zaplanowanych na ten rok – studyjna wizyta uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Kielcach.

W czasie środowej wizyty w Areszcie Śledczym w Kielcach  uczniowie wzięli udział w warsztatach profilaktycznych, które zrealizowane zostały w Oddziale Terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od innych niż alkohol substancji psychoaktywnych. Powyższe oddziaływania prewencyjne ukierunkowane były na ograniczenie przestępczości nieletnich poprzez wskazanie im konsekwencji wyborów życiowych, które niekiedy mogą skutkować popadaniem w uzależnienia, wejściem w konflikt z prawem, a w rezultacie wieloletnim pobytem w zakładzie karnym.

Licealiści mieli ponadto możliwość poznać specyfikę i zadania Służby Więziennej, specyfikę tutejszej jednostki, organizację pracy w niej oraz jej infrastrukturę. Zainteresowanych uczniów zapoznano z kryteriami przyjęć do Służby Więziennej, co pozwoliło zdefiniować benefity płynące ze służby w naszej formacji mundurowej.

 

Tekst i zdjęcia: por. Marcjanna Pakuła

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej