Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia kolejnych działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) w dalszym ciągu wstrzymuje się udzielanie widzeń.

Sędzia Penitencjarny Sądu Okręgowego w Kielcach, po rozpoznaniu wniosku Dyrektora Aresztu Śledczego w Kielcach z dnia 23 marca 2020 r. wyraził zgodę na przedłużenie do dnia 07 kwietnia 2020 r. ograniczeń dla osadzonych w kieleckiej jednostce, polegających na wstrzymaniu:

     1) udzielania widzeń dla osadzonych;

     2) zatrudnienia osadzonych poza terenem aresztu śledczego (za wyjątkiem przedsiębiorstw z branży spożywczej oraz ekspedycyjnej);

     3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
 

Powyższe ograniczenia są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia oraz zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Areszt Śledczy w Kielcach podejmuje wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu rekompensatę wprowadzonych ograniczeń.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej