Funkcjonariusz jeleniogórskiego aresztu śledczego w czasie wolnym od służby przyczynił się do wyeliminowania zagrożenia w ruchu drogowym.

W dniu 16 marca 2023r na ręce Dyrektora jednostki wpłyneła informacja od Komendanta Komisariatu Policji w Lubawce, o wzorowej postawie funkcjonariusza tutejszego aresztu śledczego szer. Daniela Czerkieskiego. Funkcjonariusz w czasie wolnym od służby, w dniu 9 marca na terenie miejscowosci Ciechanowice pow. Kamiennogórski, przyczynił się do zatrzymania nietrzeźwego kierowcy, który stwarzał zagrożenie w ruchu drogowym.   

Szer. Daniel Czerkieski jest nowoprzyjętym w 2022r do służby funkcjonariuszem - kierowcą.  Pracowity, skromny i życzliwy na co dzień. Interesuje się motoryzacją, honorowo oddaje krew.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze ppłk Mariusz Grabowski w uznaniu za obywatelską postawę udzielił funkcjonariuszowi wyróżnienia w postaci urlopu. Słowa uznania przesłał także Komendant  Policji w Lubawce asp. szt. Dariusz Szewczyk podkreślając, że postawa funkcjonariusza wzorem do nasladowania.  

Naszemu koledze, serdecznie gratulujemy obywatelskiej postawy, która zasługuje na szczególne uznanie. Udowodnił, że funkcjonariuszem jest się nie tylko za więziennymi murami.

 

Tekst/zdjęcia: szer. U. Marciniak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej