W dniu 8 grudnia 2018 na spotkaniu Rady Głównej Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Warszawie, funkcjonariusz jeleniogórskiego aresztu, założyciel a obecnie Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi "Serce w mundurze" przy Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze, otrzymał odznaczenie ZHD Zasłużony dla Zdrowia Narodu nadane przez Ministra Zdrowia.

W uroczystości jaka miała miejsce w Warszawie nastąpiło uroczyste wręczenie odznaczenia koledze Stanisławowi Kowalczykowi, które w imieniu Ministra Zdrowia wręczył Tomasz Ogrodnik Prezes Rady Głównej SHDK.

Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” została ustanowiona w 1997 roku i jest nadawana przez Ministra Zdrowia od 2005 roku wybitnym, honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.

Ponad dwa lata temu, w dniu 1 kwietnia 2016r na wniosek grupy inicjatywnej funkcjonariuszy, pracowników cywilnych oraz emerytów przy Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze został utworzony Klub Honorowych Dawców Krwi „Serce w mundurze”.

Głównym inicjatorem i wnioskodawcą był Młodszy Inspektor Działu Ochrony jeleniogórskiego aresztu mł. chor. Stanisław Kowalczyk, który od 1993 roku z potrzeby dla członka rodziny oddaje honorowo krew. Może poszczycić się oddaniem prawie 25 litrów tego bezcennego daru. Efektem działalności Klubu jest współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu i cykliczne akcje honorowego oddawania krwi.

Życie krwiodawców jest przykładem bezinteresownego poświęcenia dla dobra drugiego człowieka i jednocześnie dowodem na to, że wieloletnie i regularne oddawanie krwi jest bezpieczne, a jeśli uzależnia to tylko od czynienia dobra.

Wyrazy szacunku i uznania mł. chor. S. Kowlaczykowi złożyła ppłk Ewa Bober Dyrektor jeleniogórskiego aresztu, która również skierowała słowa podziękowania za poświęcony czas oraz zaangażowanie w krzewienie honorowego krwiodastwa sprzyjającego również kształtowaniu pozytywnego wizerunku Służby Więziennej.

Życzę Panu wytrwałości i determinacji, aby nie zabrakło Panu siły i wiary w dalszym krzewieniu tego szczytnego celu, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech aktywność społeczna będzie dla Pana powodem do dumy, radości i źródłem satysfakcji.


 

Tekst: mjr M. Mrozewski

Zdjęcia: mjr M. Mrozewski, mł. chor. S. Kowalczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej