W dniu 7 czerwca 2019r funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze pomagali i współuczestniczyli w organizacji i przebiegu ekologicznego festynu dla przedszkolaków w ogrodzie dydaktycznym w Jeleniej Górze - Sobieszowie.

Organizatorem przedsięwzięcia był Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, który w ramach swojej działalności zorganizował dla dzieci warsztaty plenerowe EKOprzedszkolak. Do udziału w warsztatach zaproszono Areszt Śledczy w Jeleniej Górze, którego funkcjonariusze pomagali w przebiegu imprezy, zaprezentowali najmłodszym prace artystyczne o tematyce przyrodniczej oraz ukazujące bohaterów bajek dziecięcych jakie wykonane były w areszcie. Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych (DZPK) prowadzi edukację ekologiczno - przyrodniczą w formie całorocznych i bezpłatnych zajęć na terenie 12 parków krajobrazowych Dolnego Śląska.

Propozycja uczestnictwa w warsztatach skierowana została również do Służby Więziennej, która od wielu lat uczestniczy w akcji sprzątania Doliny Bobru, terenu podległego Dolnośląskiemu Zespołowi Parków Krajobrazowych. W ramach warsztatów edukacyjnych prowadzonych również dla skazanych dzięki współpracy z DZPK planujemy na terenie jeleniogórskiego aresztu przeprowadzać sympozja ekologiczne dla osadzonych.

 

DZPK  - relacja

 

Tekst i zdjęcia: mjr M. Mrozewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej