W dniu 13 lipca 2023 roku na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze miały miejsce dwa ważne dla Służby Więziennej wydarzenia. Odbyły się bowiem wojewódzkie obchody Święta Służby Więziennej oraz nadanie sztandaru Aresztowi Śledczemu w Jeleniej Górze.

Swoją obecnością uświetnili je Wiceminister Sprawiedliwości Piotra Cieplucha oraz Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Krzysztof Stefanowski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej płk Andrzej Tesarewicz oraz  przedstawiciele władz samorządowych, wymiaru sprawiedliwości, przedstawiciele formacji mundurowych, osoby reprezentujące instytucje, z którymi jeleniogórska jednostka penitencjarna przez lata istnienia współpracuje.

Nie zabrakło również przedstawicieli strony związkowej, którą reprezentował członek Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa  por. Patryk Aszkiełowicz oraz  przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników  SW w Zakładzie Karnym w Brzegu Rafał Mróz reprezentujący Krajową Sekcję NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników  SW.

Uroczystości poprzedziła msza święta w Bazylice Mniejszej p.w. św. Erazma i św. Pankracego w Jeleniej Górze odprawiona przez Biskupa Pomocniczego Diecezji Legnickiej ks. Piotra Wawrzynkę, w trakcie której nastąpiło poświęcenie sztandaru dla Aresztu Śledczego
w Jeleniej Górze. Po nabożeństwie zaproszeni goście, funkcjonariusze i pracownicy przemaszerowali na Plac Ratuszowy w Jeleniej Górze, gdzie odbyła się główna część uroczystości. 

Wojewódzkie obchody Święta Służby Więziennej rozpoczął gospodarz uroczystości ppłk Mariusz Grabowski Dyrektor Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze, który przywitał  zaproszonych gości oraz uczestników wydarzenia, podkreślając jego wagę i wyjątkowość dla dolnośląskiej i jeleniogórskiej społeczności więzienników. Cyt. „Święto Służby Więziennej oraz nadanie sztandaru Aresztowi Śledczemu w Jeleniej Górze jest okazją do podkreślenia naszej jedności oraz przypomnieniem, że łączą nas wspólne cele i wartości, takie jak służba, poświęcenie i wzajemne wsparcie”.

Następnym punktem obchodów stała się ceremonia nadania sztandaru jeleniogórskiej jednostce penitencjarnej, który ufundowany został przez Polską Grupę SW Przedsiębiorstwo Państwowe. Na ręce Dyrektora Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze sztandar przekazał Wiceminister Sprawiedliwości Piotr Cieplucha. W czasie wydarzenia w drzewce sztandarów zostały wbite gwoździe honorowe, a następnie dokonano wpisów do księgi pamiątkowej.

Następnie zaproszeni goście oraz mieszkańcy miasta mieli okazję uczestniczyć w uroczystym nadaniu wyższych stopni służbowych przybyłym licznie do Jeleniej Góry funkcjonariuszom Służby Więziennej okręgu opolskiego.

Po zakończeniu tej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście.

Wiceminister Sprawiedliwości Piotr Cieplucha, podkreślił: cyt. „Dziś jest wielki dzień dla Służby Więziennej, Wojewódzkie Obchody Święta Służby Więziennej, a także uroczystość nadania sztandaru Aresztowi Śledczemu w Jeleniej Górze. Jest to bardzo ważne wydarzenie w życiu każdej jednostki.” Wiceminister zaznaczył, że cyt. „jest to radość, ponieważ od tej pory jednostka będzie mogła delegować swój własny poczet do udziału w różnego rodzaju uroczystościach”.   W dalszej części wystąpienia podziękował funkcjonariuszom i pracownikom za pracę, która odpowiada współczesności i jej wymaganiom, podkreślając jednocześnie trud włożony w modernizację i rozwój Służby Więziennej w całej Polsce. Nawiązał również do cyt. „ojca Naszej Niepodległości Marszałka Józefa Piłsudskiego. W jego wspomnieniach, zapiskach, wystąpieniach, przemówieniach sztandar był elementem, za który wielu było gotów poświecić swoje zdrowie, a niekiedy nawet życie (…), czym w istocie jest sztandar to symbol, honoru, męstwa, przywiązania do Ojczyzny.” Wiceminister podziękował wszystkim funkcjonariuszom za służbę wskazał, iż Służba Więzienna wzorem innych formacji powinna jak najczęściej prezentować się społeczeństwu  oraz  podkreślił iż „nieprzypadkowo w skład pocztu sztandarowego wchodzą funkcjonariusze wyróżniający się  w codziennej służbie”.  

Kolejny prelegent, Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Krzysztof Stefanowski, w swoim przemówieniu podziękował funkcjonariuszom za sumienną, rzetelną i solidną służbę i pracę, a rodziną podziękował za cierpliwość i zrozumienie.  Wskazał, iż Areszt Śledczy dziś świętuje podwójnie, bowiem Jednostka została uhonorowana sztandarem nadanym przez Ministra Sprawiedliwości. Generał podkreślił rolę sztandaru mówiąc, iż: „jest to najważniejsza z chorągwi, która prowadziła wojsko w bój, a jej utrata była równoznaczna z utratą twarzy i honoru. Dziś sztandar oznacza honor, wierność zasadom i ideom, a słowa Bóg, Honor, Ojczyzna, to drogowskazy, które powinny prowadzić nas przez życie”. Kończąc swoje przemówienie Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej podziękował inicjatorom tego wydarzenia oraz fundatorom sztandaru, a także  wszystkim osobom, które uczestniczyły w obchodach.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości na jeleniogórskim rynku rozpoczął się Piknik Służby Więziennej. Funkcjonariusze Służby przygotowali liczne stoiska promocyjne i rekrutacyjne prezentujące misję Służby Więziennej, zaprezentowany został sprzęt ochronny, pojazdy służbowe, pokaz działania Grupy Interwencyjnej SW, praca przewodnika oraz psa służbowego. Wszystkich biorących udział w tym wyjątkowym dla funkcjonariuszy dniu zaproszono na gorący poczęstunek. O najmłodszych uczestników zadbali animatorzy. Było więc malowanie twarzy, bańki mydlane, gry i zabawy interakcyjne oraz konkursy.

Tekst i zdjęcia: Zespół Prasowy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej