4 grudnia 2017 roku dyrektor Aresztu Śledczego, ppłk Ewa Bober podpisała umowę z Katarzyną Adamczyk, Nadleśniczym Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach. Na mocy umowy o nieodpłatnym zatrudnieniu areszt śledczy skierował do pracy skazanych.

Jednym z podstawowych elementów resocjalizacji jest oddziaływanie na skazanych poprzez pracę. Taką możliwość skazanym daje wieloletnia współpraca Aresztu z Nadleśnictwem Śnieżka w Kowarach. Na podstawie zawartej umowy jeleniogórscy więźniowie świadczą nieodpłatnie pracę na rzecz Nadleśnictwa. Głównym zadaniem skazanych jest oczyszczanie terenów leśnych ze zniszczonego ubiegłorocznymi wichurami drzewostanu, odbudowa zniszczonych ogrodzeń upraw leśnych oraz udrażnianie pasów przeciwpożarowych. W czasie pracy, która wykonywana jest w zmiennych warunkach pogodowych, na rozległych obszarach leśnych skazani mają również możliwość przyswojenia wiedzy na temat ochrony przyrody oraz wpływu lasów na korzystny na klimat. Kształtowanie postawy odpowiedzialności jednostki za otaczające nas środowisko oraz uświadomienie że każdy z nas ma wpływ na to, w jaki sposób będziemy żyć funkcjonować w przyszłości jest nieocenioną wiedzą jaką mogą zdobyć osadzeni jednocześnie pracując.

 Video: Strimeo.tv

 

autor tekstu i zdjęć: mjr M. Mrozewski

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej