W dniach 18.09-29.09.2023 r. na podstawie Zarządzenia nr 32/18 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Służby Więziennej funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze biorą udział w praktycznym szkoleniu strzeleckim, które odbywa się na terenie pobliskiej strzelnicy.

Funkcjonariusze podczas szkolenia przystąpili do programowego strzelania z 9 mm pistoletu P - 99 Walther, 9 mm pistoletu maszynowego PM 06 oraz strzelby kal. 12 Mossberg, a także pistoletu maszynowego Beretta- 9 mm.

Szkolenia strzeleckie są kluczowym elementem sprawności funkcjonariuszy Służby Więziennej. Przygotowują do realizacji obowiązków wynikających z pełnionej służby. W trakcie szkolenia funkcjonariusze nabywają niezbędnego doświadczenia w obsłudze i użyciu broni palnej.

Należy podkreślić, iż Służba Więzienna jest formacją uzbrojoną, dlatego niezmiernie ważne są tego typu przedsięwzięcia polegające na szkoleniu funkcjonariuszy oraz podnoszeniu ich umiejętności w zakresie posługiwania się bronią palną.

Tekst i zdjęcia: st. szer. Urszula Marciniak

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej