22 kwietnia przypadał Światowy Dzień Ziemi. Jeleniogórski areszt śledczy od długiego czasu aktywnie angażuje się w działania proekologiczne.

Od wielu lat grupy osadzonych pod opieką wychowawców opuszczały mury więzienia w celu uprzątnięcia wskazanych i zaśmieconych miejsc w Jeleniej Górze i powiecie Karkonoskim. W tym roku charakter osadzonych przebywających w jednostce, skutkował przeprowadzeniem dla osadzonych zajęć edukacyjno - ekologicznych na terenie aresztu. Dzięki wieloletniej współpracy i uprzejmości kadry Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach, więźniowie mają okazję ujrzenia koncepcji życia w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego, pogłębiania i upowszechniania wiedzy ekologicznej, kształtowania postaw i zachowań przyjaznych środowisku naturalnemu. Dzięki kształtowaniu świadomości ekologicznej osadzeni uczą się sumienności, pracowitości, systematyczności oraz wrażliwości.

Przekazywanie wiedzy w zakresie ochrony środowiska przez Pana Jerzego Jaworskiego - edukatora, ekologa ma za zadanie wzbudzić w osobach odbywających karę pozbawienia wolności potrzeby dbania o środowisko naturalne.

Sztandarowym zadaniem kadry penitencjarnej jest wzbudzenie w osadzonych chęci dbania o wspólne naturalne środowisko. Funkcjonariusze Służby Więziennej jeleniogórskiego aresztu systematycznie włączają się w akcje ekologiczne. Ta popularna i niewątpliwie pożyteczna dla nas wszystkich inicjatywa skutkuje przede wszystkim nieocenionym walorem edukacyjnym i wychowawczym.

 

Tekst: mjr M. Mrozewski

Zdjęcia: por. T. Myślicki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej