Na mocy podpisanej umowy pomiędzy dyrektorem Aresztu Śledczego ppłk Ewą Bober a Panią Katarzyną Adamczyk, Nadleśniczym Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach areszt śledczy od kilku lat kieruje do pracy skazanych, którzy w lipcu otrzymali również nowe kwalifikacje.

W ramach tego zatrudnienia skazani odbywający karę pozbawienia wolności w jeleniogórskim Areszcie Śledczym mieli możliwość wspólnie z pracownikami Nadleśnictwa oraz Zakładu Usług Leśnych uczestniczenia w kursie i po zdaniu w dniu 12 lipca egzaminów, zdobycia zawodu pilarza. Egzamin państwowy przeprowadziła Komisja Ośrodka Szkolenia Technicznego z Jeleniej Góry.

Według Pani Katarzyny Adamczyk Nadleśniczego Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach praca osadzonych ma szczególnie ważne dla Nadleśnictwa znaczenie w oczyszczaniu terenów leśnych ze zniszczonego drzewostanu, usuwaniu skutków wiatrołomów jakie miały miejsce na terenach leśnych, praca przy odbudowie zniszczonych ogrodzeń upraw leśnych czy też udrażnianiu pasów przeciwpożarowych. Skazani w pracy wykazują się dużym zaangażowaniem, które ma nieoceniony wymiar resocjalizacyjny, kształtuje postawę odpowiedzialności a przede wszystkim daje możliwość po ukończeniu dzisiejszego kursu podjęcia pracy w dobrze opłacanym zawodzie.

 

Tekst i zdjęcia: mjr M. Mrozewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej