W dniu 14.05.2025 r. zakończyła się kolejna edycja programu "Praca na Start"

Służba Więzienna podejmuje szereg działań na rzecz przygotowania skazanych do funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy po opuszczeniu zakładów karnych. Bez działań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osoby zwalnianie z jednostek penitencjarnych nie byłyby w pełni przygotowane do funkcjonowania poza więzieniem.

Jedną z form readaptacji społecznej skazanych jest aktywizacja zawodowa, w ramach której osadzeni nie tylko podejmują pracę, ale także uczą się funkcjonować na rynku pracy.

W Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze w dniu wczoraszym odbyły się ostatnie zajęcia z cyklu prowadzonego programu "Praca na Start", realizowane na podstawie zawartego porozumienia z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy - Filią w Jeleniej Górze. 

Grupa trzynastu osadzonych wytypowanych przez kadrę penitencjarną podczas spotkań z doradcami zawodowymi nabyła umiejętności oraz kompetencje, kóre w przyszłości pozwolą im skomplementować niezbędne dokumenty do podjęcia zatrudnienia, napisać CV oraz list motywacyjny, wyszukać interesującą pracę. Warszaty, które polegały na odgrywaniu scen rozmów kwalifikacyjnych pozwoliły osadzonym nauczyć się właściwie zaprezentować swoją osobę oraz opanować uczucie stresu.  Tego typu działania pozwalają skazanym nabrać wiary we własne siły i wyposażają ich w umiejętności dzięki, którym potrafią poprowadzić właściwie rozomowę, a także wykorzystać i zaprezentować własne zasoby. 

W miesiącu czerwcu odbędze się kolejny cykl zajęć dla osadzonych. 

Tekst i zdjęcia: st. szer. Urszula Marciniak 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej