W dniu 27 sierpnia 2019 r. na jeleniogórskim rynku odbyło się podsumowanie corocznie organizowanego przez Urząd Miasta w Jeleniej Górze projektu „Bezpieczne Wakacje”, w którym wzięli udział funkcjonariusze jeleniogórskiego aresztu.

      „Bezpieczne wakacje 2019” to przedsięwzięcie zakładające cykl spotkań, festynów oraz imprez towarzyszących z przedstawicielami służb, tematyką obejmujące szeroko pojęte bezpieczeństwo podczas wakacji.

     Podczas festynu podsumowującego kończące się wakacje, obok funkcjonariuszy Służby Więziennej swoje stoiska przygotowali przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej. Dzieci i dorośli mieli okazję do zapoznania się z pracą poszczególnych służb mundurowych.

      Aby przybliżyć zebranym to, czym na co dzień zajmuje się Służba Więzienna, jeleniogórski Areszt na swoim stoisku zaprezentował specjalistyczny sprzęt. Uczestnicy mogli obejrzeć środki ochrony i środki przymusu bezpośredniego jakimi dysponuje Służba Więzienna. Zainteresowani mieli okazję do ich przymierzania i testowania. Największe zainteresowanie wśród najmłodszych wzbudził oznakowany samochód służbowy Służby Więziennej.

     Udział Służby Więziennej w takich inicjatywach to okazja do integracji, wymiany doświadczeń między służbami mundurowymi  i niewątpliwie wpływania na budowania pozytywnego wizerunku naszej formacji w społeczeństwie.


Tekst, zdjęcia: kpt. Małgorzata Bernolak-Dragunowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej