W dniu 07.05.2018r w jeleniogórskim areszcie gościliśmy sportowców, olimpijczyków reprezentujących Polskę w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang 2018 w saneczkarstwie.

W Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze od wielu lat realizujemy szerokie oddziaływania wychowawcze i resocjalizacyjne, stale szukając najbardziej efektywnych form pracy z osobami pozbawionymi wolności. Jedną z wielu form oddziaływań są te, prowadzone w ramach zajęć kulturalno-oświatowych. Organizowane zajęcia mają na celu wskazywanie właściwej drogi w wyborze indywidualnych wartości, kreowania otwartych, twórczych i prospołecznych postaw. Jednym ze szczególnych i skutecznych sposobów realizacji powyższych celów są cykliczne spotkania z osobami postrzeganymi jako autorytety. Są to sportowcy, podróżnicy, osoby związane z naszym rejonem, działacze społeczni i inni.

Zaproszenie Dyrektora jeleniogórskiego aresztu śledczego przyjęła olimpijska ekipa saneczkarzy, która reprezentowała nasz kraj na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang 2018 w saneczkarstwie. Sportowcy Mateusz Sochowicz i Wojciech Chmielewski opowiadali o trudach systematycznego treningu ale i sukcesach osiągniętych w swojej wieloletniej karierze, co spotkało się z dużym zainteresowaniem ich słuchaczy. Trener przygotowania motorycznego, fizjoterapeuta Paweł Zimoń nie zapomniał również opowiedzieć o idei promowania aktywności fizycznej, osadzeni mogli przekonać się jak ważną rolę spełniają fizjoterapeuci sportowi, którzy często muszą pełnić rolę psychologa.

Spotkania z utytułowanymi sportowcami niewątpliwie stanowią inspirację dla skazanych do zaangażowania się w uprawianie sportu i zmiany dotychczasowych, często nieprzystosowawczych, nawyków spędzania czasu wolnego.

Wideo: Strimeo.tv

Tekst i zdjęcia: mjr Mariusz Mrozewski

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej