W ramach rządowego programu „Praca dla Więźniów”, Areszt Śledczy w Jeleniej Górze proponuje współpracę w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Na terenie jednostki położonej w Jeleniej Górze przy ul. Grottgera 2 wydzielono pomieszczenia użytkowe o łącznej powierzchni 131 m², które mogą być wykorzystane jako miejsca pracy skazanych, odbywających karę pozbawienia wolności. Dodatkowo, w przypadku zainteresowania, istnieje możliwość zaadoptowania przyległego pomieszczenia o powierzchni 41 m².

MEDIA

Pomieszczenia znajdują się w przyziemiu jednostki z dostępem do wszystkich niezbędnych mediów. Potencjalny pracodawca zobowiązany byłby do pokrycia niewielkich kosztów wynajmu pomieszczenia i zużywanych mediów.

Doświadczenia ze współpracy Służby Więziennej z pracodawcami jednoznacznie wskazują, że zatrudnianie skazanych przynosi wymierne korzyści dla zatrudniającego, a dla skazanych jest niezwykle istotną formą resocjalizacji. Kontrahenci zatrudniający osoby pozbawione wolności podkreślają duże zaangażowanie skazanych w wykonywaną pracę, ich fachowość oraz właściwą postawę w pracy.

Korzyści wynikające z odpłatnego zatrudnienia osadzonych:

  • brak indywidualnych umów o pracę – umowa podpisywana jest z Dyrektorem jednostki na wymaganą liczbę osadzonych,
  • składka ZUS (obowiązuje ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, nie odprowadza się składki zdrowotnej),
  • pracodawca nie płaci za czas nieobecności skazanego w pracy,
  • wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności.
  • ponadto pracodawca w myśl Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy pracodawca zatrudniający osoby pozbawione wolności otrzymuje zwrot w wysokości 35% wartości wynagrodzeń brutto, przysługującym zatrudnionym osobom oraz po spełnieniu określonych warunków może ubiegać się o dotację lub pożyczkę

W przypadku chęci nawiązania współpracy oraz uzyskania bliższych informacji na temat warunków zatrudnienia skazanych proszę o kontakt pod numerem telefonu:

75 75-40-347.

 

 

Tekst: kpt. K. Herezo

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej