W ramach trwającego od 15 do 19 października Tygodnia Mediacji w dniu dzisiejszym w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze dzięki współpracy kadry penitencjarnej z kuratorami odbyło się dla skazanych seminarium p.n. „Masz prawo do mediacji”.

W związku z trwającym międzynarodowym tygodniem mediacji skazani z tutejszego aresztu mieli możliwość spotkania z mediatorem Panem Józefem Pawłowskim, Kuratorem Stałym z ramienia Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Gorze. Pan Józef Pawłowski w jeleniogórskiej placówce seminarium prowadzi po raz kolejny.

Mediacje to metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu.

Wielu osadzonych po raz pierwszy spotkało się możliwością rozwiązania konfliktu za pomocą mediacji. Mediatorzy wyjaśnili skazanym na czym polega mediacja, przybliżyli ważne w mediacji zasady jak dobrowolność uczestniczenia w niej, neutralność i bezstronność mediatora oraz poufność mediacji. Uczestnicy spotkania mieli okazję przekonać się, że to alternatywny sposób na rozwiązanie problemu. Stanowi ona bardzo ważny element sprawiedliwości naprawczej. Jej resocjalizacyjny wymiar sprzyjający pojednaniu pomiędzy sprawcą a ofiarą ma istotny wpływ na kształtowanie u sprawcy zrozumienia konsekwencji swoich czynów. Dla skazanych szczególnie interesujące były informacje o możliwości stosowania mediacji w sprawach karnych.


 

Tekst i zdjęcia: mjr Mariusz Mrozewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej