W dniu 8.02.2023 roku na terenie Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie z Kuratorami Sądowymi oraz Aplikantami Kuratorskimi okręgu jeleniogórskiego.

Gości zapoznano ze specyfiką jednostki penitencjarnej, reazliowanymi programami readaptacyjnymi oraz poruszono tematy zwiazane z zatrudnieniem osób pozbawionych wolności. Kuratorzy mieli mozliwość obejrzenia od środka pawilonów mieszkalnych w tym oddziału dla tymczasowo aresztowanych. Podczas spotkania omówiono również ważne zagadnienia w zakresie przygotowania skazanych do życia po zwolnieniu z zakładu karnego oraz zmiany w znowelizowanym KKW, szczególnie dotyczące nowych uprawnień komisji penitencjarnych w zakresie udzielania zezwoleń na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Podczas spotkania poruszono istotny temat wywiadów środowiskowych przygotowywanych przez kuratorów sądowych. Dzięki nim funkcjonariusze działu penitencjarnego, mogą szybciej diagnozować problemy osadzonych oraz właściwe niwelować ich deficyty.  

 

Tekst/zdjęcia: szer. U. Marciniak

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej