W dniu 8 lutego funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze obchodzili Dzień Tradycji Służby Więziennej. Jest to dzień, w którym wracamy pamięcią do wydarzeń z 1919 r., symbolicznej daty- początku polskiego więziennictwa. Chcąc upamiętnić powyższe wydarzenia, a także oddając hołd i szacunek tym którzy z profesjonalizmem pełnili i pełnią służbę w polskim systemie penitencjarnym w dniu dzisiejszym przeprowadzono akcję honorowego krwiodawstwa.

W dniu 14.02.2024 r. jeleniogórski areszt śledczy oraz funkcjonariusze i pracownicy działający w Stowarzyszeniu Klubu Honorowych Dawców Krwi "Serce w Mundurze"  we współpracy z Regionlanym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu zorganizowali akcję zbiórki krwi. 

Wspomniane wydarzenie tym razem miało na celu nie tylko wesprzeć RCKiK w Wałbrzychu o cenne litry krwi, ale także upamiętnić Dzień Tradycji Służby Więziennej. Jest to bowiem okazja do zwrócenia uwagi na trudną i wymagającą pracę jaką wykonują funkcjonariusze Służby Więziennej. To moment, w którym warto docenić zaangażowanie powyższych osób w zapewnienie bezpieczeństwa oraz resocjalizację osadzonych, a także zaangażowanie w różnego rodzaju inicjatywy społeczne m.in akcję krwiodawstwa.

Dzień Tracdycji Służby Więziennej nawiązuje do daty podpisania pierwszego aktu prawnego, który dał początek więziennictwu w w odrodzonej Polsce. Dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych podpisany przez Marszałka Józefa Piłsudskiego  stał się podstawą regulującą organizację i funkcjonowanie, a także dalsze kształtowanie polskiego systemu penitencjarnego. Mimo, że dokument miał charakter tymczasowy funkcjonował przez 10 lat i stworzył podwaliny systemu odbywania kary pozbawienia wolności. 

Funkcjonariusze Służby Więziennej pełniący służbę w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze zawsze chętnie pomagają. W dniu dzisiejszym do akcji przyłączyło się ponad 30 pracowników aresztu. Zebrano łącznie prawie 13 litrów krwi. 

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i współpracę w przeprowadzeniu dzisiejszej zbiórki. Jednocześnie informujemy, iż  Klub SHDK "Serce w mundurze" działający przy Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze zaprasza wszystkich chętnych funkcjonariuszy i pracowników jednostki do wstąpienia w szeregi stowarzyszenia.

Osoby zainteresowane mogą także wesprzeć działalność klubu poprzez przekazanie 1,5% podatku!

KRS: 0000186577 Cel szczegółowy: Klub HDK „Serce w mundurze” przy Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze

 

Tekst i zdjęcia: st. szer. Urszula Marciniak   

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej