Po raz kolejny w tym roku, 24 kwietnia Klub Honorowych Dawców Krwi „Serce w mundurze” działający w jeleniogórskim Areszcie Śledczym, wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu zorganizował akcję honorowego oddawania krwi.

Ogólnopolska akcja Honorowego Oddawania Krwi przez funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych w jednostkach penitencjarnych kontynuowana jest od wielu lat. Celem tej szlachetnej akcji jest pomoc w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego, propagowanie honorowego krwiodawstwa oraz pozyskiwanie nowych dawców krwi w środowisku służb mundurowych. 

Podjęta współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa po raz kolejny zakończyła się sukcesem. W dniu 24.04.2024 r. na terenie jeleniogórskiej jednostki penitencjarnej zarejestrowano 24 krwiodawców spośród funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, którzy łącznie oddali 9 l krwi. 

Przypominamy, że każdy może zostać Honorowym Dawcą Krwi

Wystarczy się zarejestrować i być świadomym swojego zobowiązania. Osoba chcąca oddawać krew musi być zdrowa, mieć między 18 a 55 lat i masę ciała powyżej 50 kg.   

Trzeba mieć przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL. Zachęcamy zainteresowane osoby do zgłaszania się do punktów krwiodawstwa. SPRAWDŹ GDZIE MOŻESZ ODDAĆ KREW !  

Dziękujemy!

Tekst i zdjęcia: st. szer. Urszula Marciniak

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej