31 marca 2017r miały miejsce uroczyste obchody I rocznicy powstania Klubu SHDK „Serce w mundurze” przy Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze.

Ponad rok temu, w dniu 1 kwietnia 2016r na wniosek grupy inicjatywnej funkcjonariuszy, pracowników cywilnych oraz emerytów został utworzony Klub Honorowych Dawców Krwi „Serce w mundurze” przy Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze.

31 marca 2017r w sali konferencyjnej tutejszego aresztu miały miejsce uroczyste obchody I rocznicy powstania Klubu. Uroczystość otworzył założyciel i prezes Klubu mł. chor. Stanisław Kowalczyk młodszy inspektor działu ochrony. Przywitał zgromadzonych gości oraz członków klubu. W kilku słowach przypomniał historię powstania oraz działalność klubu. Przedstawił założenia funkcjonowania Klubu w przyszłości. Efektem działalności Klubu jest współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu i cykliczne akcje honorowego oddawania krwi.

W uroczystości udział wzięli: Z-ca dyrektora aresztu por. Stanisław Wolski, kierownicy działów: ochrony, penitencjarnego, kwatermistrzowskiego, ewidencji oraz członkowie klubu. Na dzień 31 marca 2017r Klub liczy 18 członków.

 

Tekst i zdjęcia: mł. chor. S. Kowalczyk

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej