Do Aresztu Śledczego Jeleniej Górze wpłynął list gratulacyjny Komendanta Powiatowego Policji w Lwówku Śląskim, ze słowami uznania dla naszego kolegi chor. Krzysztofa Skwary - kierownika działu kwatermistrzowskiego, który w sierpniu b.r. dzięki szybkiej reakcji oraz obywatelskiej postawie będąc świadkiem przestępstwa podjął działania skutkujące zatrzymaniem sprawcy.

Postawa kolegi nawet poza godzinami pracy jest dla nas wszystkich motywacją do działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Dyrektor Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze ppłk. Mariusz Grabowski również w uznaniu za obywatelską postawę wyróżnił funkcjonariusza. Dowiedzione przez Pana Krzysztofa zaangażowanie oraz natychmiastowa reakcja stanowią wzór do naśladowania.

 

Tekst i zdjęcia: st. szer. U. Marciniak 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej