W ramach podpisanego porozumienia o współpracy ze Służbą Więzienną Czeskiej Republiki, w dniu 1 czerwca funkcjonariusze działu penitencjarnego, uczestniczyli w spotkaniu organizowanym przez jednostkę partnerską – Vazební Věznice w Libercu. Delegacji przewodniczył mjr Mariusz Mrozewski z-ca dyrektora jeleniogórskiego aresztu śledczego.

Wizyta miała charakter roboczy, dotyczyła zagadnień związanych z oddziaływaniami penitencjarnymi oraz zatrudnieniem skazanych w więzieniach Czeskiej Republiki. Delegację aresztu śledczego w Jeleniej Górze przywitał płk Jan Hladik Dyrektor więzienia w Libercu wraz ze swoimi zastępcami.

To kolejna robocza wizyta w Vazební Věznice w Libercu. W trakcie jej trwania zapoznano nas również ze strukturą jednostki oraz jej historią. Wymienialiśmy swoje doświadczenia w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Przekazano nam, że w ramach oddziaływań penitencjarnych w więzieniach Republiki Czeskiej prowadzi się nauczanie skazanych młodocianych w zakresie szkoły podstawowej, którzy z różnych przyczyn takiego wykształcenia nie uzyskali. Struktura działu penitencjarnego jest podobna do polskiego systemu penitencjarnego, wyjątek stanowią pedagodzy działu penitencjarnego, którzy nadzorują pracę wychowawców i pomagają im w wykonywaniu codziennych obowiązków. Osadzonymi uzależnionymi od alkoholu bądź środków odurzających zajmują się psycholodzy i terapeuci. Zajęcia kulturalno oświatowe prowadzone są zarówno przez wychowawców oddziałów jak i wychowawców ds. kulturalno - oświatowych.

W Vazební Věznice w Libercu przebywa obecnie ponad 200 osób skazanych oraz ponad 60 osób tymczasowo aresztowanych. Są to głównie mężczyźni. Nieliczną grupę stanowią kobiety wobec, których stosuje się środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania oraz kobiety, które zostały przetransportowane do jednostki w celu doprowadzenia do pobliskiego Sądu.

W trakcie spotkania nakreślono plan dalszej współpracy, która pozwoli na budowanie pozytywnych relacji oraz wymianę doświadczeń z czeską Służbą Więzienną.

 

Tekst: mjr M. Mrozewski, szer. U. Marciniak

Zdjęcia: mł. chor. T. Rak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej