Na mocy zmienionych w 2022r nowelizacją przepisów ustawy o Służbie Więziennej, dzień 29 czerwca ustanowiono Dniem Służby Więziennej. Z tej okazji w dniu 26 lipca 2023r. w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze odbyła się uroczystość wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe oraz odznak resortowych.

Po raz pierwszy w historii Aresztu Śledczego, uroczystość odbyła się z udziałem sztandaru jednostki nadanego w dniu 13 lipca 2023r, który świadczy o zaufaniu i wdzięczności za trud codziennej służby.

Z-ca Dyrektora jeleniogórskiego aresztu, mjr Mariusz Mrozewski, gratulując awansowanym funkcjonariuszom wskazał, że nadanie wyższego stopnia służbowego podkreśla zdobyte przez funkcjonariusza: wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Jednocześnie jest nie tylko wyróżnieniem, ale stanowi również zobowiązanie do dzielenia się swoimi kompetencjami z funkcjonariuszami dopiero rozpoczynającymi służbę w szeregach Służby Więziennej. Wydarzeniu towarzyszyło krótkie podziękowanie funkcjonariuszom, mjr Mariusz Mrozewski przypomniał o roli Służby Więziennej jaką pełni dla zapewnienia społeczeństwu bezpieczeństwa.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej awansował 1 funkcjonariusza Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze na wyższy stopień służbowy w korpusie chorążych.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu awansował 6 funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze na wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerskim.

Brązową odznakę za „Zasługi dla więziennictwa” Minister Sprawiedliwości nadał 1 funkcjonariuszowi Aresztu Śledczego.

Srebrną odznakę za „Zasługi dla więziennictwa” Minister Sprawiedliwości nadał 1 funkcjonariuszowi Aresztu Śledczego.

Dyrektor Jednostki awansował 7 funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze nadając stopień st. szer. Służby Więziennej.

 

teskt/zdjecia: zespół prasowy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej