Na prośbę Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze - SSO Marka Klebanowicza gościliśmy w areszcie śledczym grupę aplikantów adwokackich odbywających praktyki w jeleniogórskim Sądzie Okręgowym.

W ramach aplikacji adwokackiej, których elementem jest również poznanie pracy Sądu w jeleniogórskim areszcie gościliśmy grupę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu. Podczas wizyty aplikanci bliżej poznali statutowe zadania jakie na co dzień realizuje Służba Więzienna. Z podstawami prawnymi funkcjonowania jednostki oraz jej specyfiką zapoznał przybyłych mjr Maciej Kosal kierownik działu penitencjarnego. Goście dowiedzieli się również o prowadzonych w jednostce oddziaływaniach penitencjarnych w tym realizowanymi programami resocjalizacji dla skazanych. Podkreślono szczególną uwagę na relacje adwokata ze swoim klientem za murami więzienia.   

W kolejnej części wizyty, aplikanci wałbrzyskiej izby adwokackiej mieli możliwość obejrzenia oddziałów mieszkalnych oraz innych pomieszczeń, w których pełnią służbę funkcjonariusze oraz przebywają osadzeni. 

 

Tekst/zdjęcia: mjr M. Mrozewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej