W dniu dzisiejszym, w ramach współpracy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy z siedzibą w Jeleniej Górze, realizowane były kolejne, już trzecie zajęcia dla skazanych. Zajęcia przeprowadziła wraz ze współpracownikiem Pani Dominika Trawińska Kierownik Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z siedzibą w Jeleniej Górze. 

W trakcie zajęć osadzeni poznali podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy, które nim rządzą. Przeprowadzono analizę lokalnego rynku pracy, ukazano osadzonym jak dokonuje się bilansu swoich mocnych i słabych stron w oparciu o swoje umiejętnotności, możliwości i predyspozycje zawodowe. W spotkaniu uczestniczyło 8 osadzonych. Prelekcja dotyczyła również wskazania ofert pracy oraz sposobów jej poszukiwania. Szeroko były omawiane kompetencje pracownika, na co zwraca uwagę pracodawca w trakcie rozmowy o pracę, w jaki sposób się zaprezentować, jakie cechy charakteru są wskazane a jakich unikać w rozmowie kwalifikacyjnej.

Prowadzący przedstawili również szereg innych oprócz ofert pracy możliwości podnoszenia kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, stażach czy szkoleniach. Szkolenie było bardzo interesujące, uczestnicy otrzymali szereg informacji dotyczących lokalnego tynku pracy w formie broszur informacyjnych.

Celem udziału w zajęciach aktywizacji zawodowej ma ułatwić skazanym poszukiwanie zatrudnienia po opuszczeniu jednostki penitencjarnej, a tym samym przyczyni się do praworządnego funkcjonowania w społeczeństwie.

 

Tekst: mjr M. Mrozewski

Zdjęcia: por. T. Myślicki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej