W dniu 13.12.2023 r. funkcjonariusze Służby Więziennej oraz Straży Pożarnej oddali krew dla poszkodowanego podczas akcji strażaka.

Współorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi "Serce w Mundurze" działający przy Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze, Areszt Śledczy oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze zbiórka krwi miała na celu wsparcie  strażaka Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, który uległ wypadkowi podczas akcji gaszenia pożaru w Błażkowej. 

Udział funkcjonariuszy Służby Więziennej w zorganizowanej zbiórce świadczy o jedności służb mundurowych w obliczu pojawiających się nagłych potrzeb. Pracownicy Aresztu Śledczego zawsze chętnie niosą pomoc,  zaangażowani są w różnego rodzaju akcje pomocowe.     

W dniu dzisiejszym udało się wzbogacić Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu o  ponad 12 litrów krwi. Łącznie honorowo krew oddało 27 osób. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim funkcjonariuszom zarówno służby więziennej jak i straży pożarnej, a także Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, którzy aktywnie włączyli się do organizowanej zbiórki. 

Tekst i zdjęcia: st. szer. Urszula Marciniak 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej