14 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Personel jeleniogórskiego aresztu śledczego od wielu lat systematycznie bierze udział w prowadzonych akcjach Honorowego Krwiodawstwa. Krew będąca darem życia jest stale potrzebna!

Idea honorowego krwiodawstwa i jego promocja jest ważna dla wielu funkcjonariuszy i pracowników z tutejszej jednostki penitencjarnej.

Ten wyjątkowy dzień to dzień urodzin Karla Landsteinera, austriackiego immunologa i laureata Nagrody Nobla za odkrycie grup krwi. 
Święto pojawiło się w kalendarzu w 2004 roku z inicjatywy Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, wspartej przez dwie inne wiodące organizacje: Międzynarodową Federację Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne. 

Propagowanie tego dnia ma także zwiększać świadomość społeczeństwa jak bezcenne jest oddawanie krwi. Bez HONOROWEGO KRWIODAWSTWA, bez osób dobrowolnie i bezpłatnie oddających krew nie można byłoby przeprowadzić zabiegów, operacji i leczyć i ratować ludzi.  Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej tutejszej jednostki regularnie dzielą się ze społeczeństwem tym bezcennym lekiem. Zawsze jesteśmy gotowi by przyłączac się do wszelkich inicjatyw realizowanych w ramach służby i poza nią. Co roku funkcjonariusze wspierają m.in. wspólną akcję służb mundurowych „Nasza krew – Nasza Ojczyzna”, „Służmy pomocą – mamy to we krwi” oraz wszelkich lokalnych akcji.

 

Wszystkim honorowym krwiodawcom

składamy podziękowania jak i wyrazy uznania za godną naśladowania postawę dzięki,

której można ratować życie ludzkie. Dziękujemy za ten dar życia-dar krwi.

 

 

Tekst/zdjęcia: mjr M. Mrozewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej