Nasi funkcjonariusze dzielą się najcenniejszym darem – darem życia

W czerwcu b.r. podczas Światowego Dnia Krwiodawcy, w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, wielu krwiodawców otrzymało pamiątkowe statuetki i dyplomy.

Podziękowania za wkład w organizację akcji pobierania krwi oraz szczególne zaangażowanie na rzecz propagowania idei honorowego krwiodawstwa otrzymali przedstawiciele różnych instytucji, w tym Areszt Śledczy w Hajnówce na czele z Dyrektorem ppłk Romanem Paszko.

Funkcjonariusze naszej formacji systematycznie zgłaszają się do punktów krwiodawstwa. Oddawanie krwi jest najwspanialszym gestem o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej a także bezinteresownym darem, który ratuje zdrowie i życie ludzkie.

 

Tekst: mł. chor. Bartosz Godlewski

Zdjęcia: Polskie Radio Białystok

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej