W związku z programem „Praca dla więźniów” Areszt Śledczy w Hajnówce realizuje plany budowlane związane z budową hali produkcyjnej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz niezbędną infrastrukturą.

Program "Praca dla więźniów"

Jednym z podstawowych zadań Służby Więziennej w czasie wykonywania kary pozbawienia wolności jest prowadzenie oddziaływań resocjalizacyjnych. Ich praktyczna realizacja opiera się przede wszystkim na pracy, zwłaszcza sprzyjającej zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Głównym celem wprowadzonego w 2015 roku programu „Praca dla więźniów” było zwiększenie powszechności zatrudnienia wśród skazanych. Realizacja działań ukierunkowanych na pozyskiwanie i tworzenie nowych miejsc pracy oraz różnorodność oferowanych miejsc i rodzajów zatrudnienia przyniosła wymierne efekty. Przed wdrożeniem programu tj. na koniec 2015 roku zatrudnionych było łącznie 24 048 skazanych i ukaranych tj. 36,07%. W grudniu 2018 r. zatrudnionych było 37 078 skazanych tj. 57,18%. Natomiast powszechność zatrudnienia w grupie skazanych tzw. zdolnych do pracy wynosiła na koniec grudnia 2018 r. 84,78%. Jednym z filarów programu jest budowa na teranie zakładów karnych i aresztów śledczych hal produkcyjnych, w których zatrudnienie znajdą przede wszytkim więźniowie, którzy ze względów bezpieczeństwa nie mogą pracować poza terenem jednostek penitencjarnych. Jedna z takich hal powstanie wkrótce w Areszcie Śledczym w Hajnówce.

Spotkanie z kontrahentem

10.07.2019r. doszło do spotkania dyrektora Aresztu Śledczego w Hajnówce ppłk Romana Paszko z prezesem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Hajnówce Jarosławem Kotem. Przedmiotem spotkania było podpisanie umowy na dzierżawę hali produkcyjnej, powstającej na terenie aresztu, w której zgodnie z zapisami w umowie zatrudnienie znajdą skazani odbywający karę w hajnowskiej jednostce.

Zagospodarowanie hali

Budynek hali o powierzchni 1925 m2 oraz pomieszczenie socjalne o powierzchni 216 m2 ma powstać do dnia 1 grudnia 2021r. i będzie wykorzystywany do działalności związanej z segregacją odpadów – plastiku i produkcją granulatu. Ponadto Areszt Śledczy w Hajnówce wydzierżawi teren o powierzchni 4140 m2 do składowania surowców i wyrobów gotowych. Zatrudnienie osadzonych jest jednym z najefektywniejszych i wymiernych elementów procesu resocjalizacji. Praca wyrabia nawyk systematyczności i sprzyja zdobywaniu nowych kwalifikacji, daje poczucie przydatności a także możliwość finansowego odciążenia i wsparcia najbliższych.

Budowa hal produkcyjnych

Środki finansowe z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych wykorzystywane są na tworzenie nowych miejsc pracy między innymi poprzez budowę hal produkcyjnych. W latach 2016 – 2018 oddano do użytkowania 25 nowoczesnych hal produkcyjnych, w których stworzono ponad 1,5 tysiąca nowych miejsc pracy. Aktualnie trwa budowa kolejnych 11 obiektów produkcyjnych, w których jeszcze w 2019 roku znajdzie zatrudnienie co najmniej tysiąc skazanych.

Tekst: mł. chor. Bartosz Godlewski, mjr Bartłomiej Turbiarz

Zdjęcia: mjr Mariusz Plis

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej